Privacy Verklaring

GRYP Coaching, gevestigd aan de molenveldstraat 153, 6001 HH Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens verwerken

GRYP coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam*
 • Geslacht*
 • E-mailadres*
 • Telefoonnummer*
 • Gegevens uit de formulieren die gebruikt worden voor onze diensten*


*Deze gegevens worden alleen verzameld als je je aanmeldt voor onze diensten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je een traject bij ons volgt vragen wij, indien nodig voor declaratie van je factuur, je BSN-nummer op en de zorgverzekeringspartij. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de factuur bij je zorgverzekering in te dienen.

Gezien wij geen medisch specialisten zijn, zullen wij nooit in eerste instantie naar medische gegevens vragen buitenom medicijngebruik en/of het in behandeling zijn bij een medisch specialist. Je medische gegevens zijn enkel bij ons bekend, wanneer je er zelf voor kiest deze met ons te delen.

In beginsel leveren wij onze diensten niet aan personen onder de 16 jaar. Wanneer dit toch het geval is, doen wij dat alleen na en met nadrukkelijke toestemming van ouders en/of verzorgers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GRYP Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of mailings
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om diensten op de juiste manier aan je te leveren
  Je te bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GRYP Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Persoonsgegevens uit formulieren voor onze diensten: tot 3 jaar nadat je bent gestopt met de dienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

GRYP Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is, en in overleg, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GRYP Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van persoonsgegevens en intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@gryp.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en persoonsnummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek.

GRYP Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe wij persoonsgegevens beveiliging

GRYP Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@gryp.nu.

basiscursus 'GRYP OP JE VOEDING'

Wil je graag bewust bezig zijn met je voeding, maar heb je geen idee waar je moet of wil beginnen? Deze online basiscursus helpt je op weg! En gedurende de Covid-19 periode hebben wij besloten de cursus gratis en zonder dat je ergens aan vast zit aan te bieden.

GRYP Up-to-date

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, e-books, events of ontwikkelingen? 

Meld je dan aan voor GRYP UP-to-Date.

GRYP UP-TO-DATE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen GRYP.