Disclaimer

GRYP Coaching streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

GRYP Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij met hyperlinks verwijzen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GRYP Coaching is het niet toegestaan om teksten, fotomateriaal of andere materialen op of verkregen via deze website te hergebruiken of op een andere manier te verspreiden.